ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2559
พวกเราชาว IMECHANICS นำขนมและน้ำ
ไปแจกให้กับประชาชนที่ท้องสนามหลวง
ในโซนที่11เหนือค่ะ 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 081-8165420 , 081-2808031 Line ID : @Charoenmuang
Email : manager_crm@hotmail.com, prayuth.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.