วันนี้ทีมงานไอเมคคานิคส์ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุง ซ่อม ถนนทางเข้า-ออก ในซอย
**ประชาสัมพันธ์ค่ะ**


วันนี้ทีมงานไอเมคคานิคส์ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุง ซ่อม ถนนทางเข้า-ออก ในซอยโดยซื้อหินคลุกพร้อมจ้างรถบดเกลี่ยพื้นถนนเป็นเงินทั้งสิ้น 17,000 บาท เพื่อให้ชาวบ้านที่อยูในซอยและพนักงานเข้าออกได้สะดวกสบายค่ะ  งานนี้เพื่อสาธารณะประโยชน์และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างไอเมคคานิคส์กับชาวบ้านในซอยค่ะ ^_^ 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.