10-1-56 แจกอุปกรณ์การเรียนวันเด็กแห่งชาติ

ทีมงานไอเมคคานิคส์ นำโดย Boss “M” พาทีมงานมาแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์)  เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗

^_^ คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”

 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.