จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์กันระเบิด “ATB explosion proof motor”

ทีมงานไอเมคคานิคส์ จัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้า
ในหัวข้อ “ATB explosion proof motor”
มอเตอร์กันระเบิดยี่ห้อ ATB ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.