กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

กิจกรรมของ บจก.เจริญเมืองฯ และบริษัทฯในเครือ เพื่อสังคม
มอบ ชุดดินสอสี 200 ชุด และทุนการศึกษา 2000 บาท ให้แก่น้องๆ
งานวันเด็ก ๒๕๕๘ ที่ ร.ร.วัดทรงคนอง สามพราน
Company Activity – Thai National Children’s Day
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.