หมวดสินค้า >> DC MOTOR SPEED CONTROL >>
KBMM-225
KBIC-225
KBCC-225R
KBMG-212D
KBIC-120
KBRG-212D
KBCC-125
KBCC-225
KBWM-240
KBMD-240D
KBAC-24D
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : manager_crm@hotmail.com, prayuth.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.