หมวดสินค้า >> COUPLING TYPE >>
FUJI
FLEXIBLE COUPLING [ ยอยยางอุตสาหกรรม ]
COUPLING ( สีส้ม )
KR
NEO-FLEX COUPLING [ ยอยยางอุตสาหกรรม ]
MT
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
Fluid Coupling
Fluid Coupling
GRID Coupling
GRID Coupling
Disc Coupling
Disc Coupling
Gear Coupling
Gear Coupling
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : chalee.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.