หมวดสินค้า >> AC INDUCTION MOTORS >>
CROMPTON
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบหน้าแปลน
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย แบบขาตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย แบบขาตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย แบบหน้าแปลน
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม แบบขาตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย อลูมิเนียม แบบหน้าแปลน
SIEMENS (GERMANY)
Siemens Foot
Siemens Flange
MITSUBUSHI (JAPAN)
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JR
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JV และ SF-JRV
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : MET-T
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JR
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SB-JR
มอเตอร์ไฟฟ้า 2 สาย MITSUBISHI Model :SP-KR
มอตอร์ไฟฟ้า 2 สาย MITSUBISHI SC-KR และ SCL-KR
มอเตอร์เกียร์ CYCLO DRIVE Series : Three Phase GearMotor Model : CNHM 3 สาย
WEG (BRAZIL)
WEG Foot
WEG Flange
ABB (USA)
ABB Foot
ABB Flange
TECO (TAIWAN)
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบขาตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : chalee.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.