หมวดสินค้า >> WORM GEAR SPEED REDUCER >>
Worm Gear Speed Reducer
PA
PR
PORU
PORD
PDA
PDO
PRF
PO-RUF
PO-RDF
NMRV
TKM HELICAL HYPOID GEAR
Industrial Gear box
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : chalee.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.