หมวดสินค้า >> Magnetic Cluthch and brake >> Chanday [Taiwan] >>
CDA SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]Clutch + Brake
CDN SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]
CDM SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.