หมวดสินค้า >> NMRV >>
ชื่อสินค้า
NMRV
รหัสสินค้า
NMRV
NMRV
  • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
  • มีขนาด NMRV 030 - NMRV 150 [0.25 HP. - 20 HP.]
  • อัตราทด 1 : 7.5 - 1 : 10000
  • เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมเบา และ หนักทุกชนิด

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
NMRV 025 1:7.5 2,250
NMRV 025 1:10 2,250
NMRV 025 1:15 2,250
NMRV 025 1:20 2,250
NMRV 025 1:25 2,250
NMRV 025 1:30 2,250
NMRV 025 1:40 2,250
NMRV 025 1:50 2,250
NMRV 025 1:60 2,250
NMRV 025 1:80 2,250
NMRV 025 1:100 2,250
NMRV 030 1:7.5 2,340
NMRV 030 1:10 2,340
NMRV 030 1:15 2,340
NMRV 030 1:20 2,340
NMRV 030 1:25 2,340
NMRV 030 1:30 2,340
NMRV 030 1:40 2,340
NMRV 030 1:50 2,340
NMRV 030 1:60 2,340
NMRV 030 1:80 2,340
NMRV 030 1:100 2,340
NMRV 040 1:7.5 2,565
NMRV 040 1:10 2,565
NMRV 040 1:15 2,565
NMRV 040 1:20 2,565
NMRV 040 1:25 2,565
NMRV 040 1:30 2,565
NMRV 040 1:40 2,565
NMRV 040 1:50 2,565
NMRV 040 1:60 2,565
NMRV 040 1:80 2,565
NMRV 040 1:100 2,565
NMRV 050 1:7.5 3,285
NMRV 050 1:10 3,285
NMRV 050 1:15 3,285
NMRV 050 1:20 3,285
NMRV 050 1:25 3,285
NMRV 050 1:30 3,285
NMRV 050 1:40 3,285
NMRV 050 1:50 3,285
NMRV 050 1:60 3,285
NMRV 050 1:80 3,285
NMRV 050 1:100 3,285
NMRV 063 1:7.5 4,725
NMRV 063 1:10 4,725
NMRV 063 1:15 4,725
NMRV 063 1:20 4,725
NMRV 063 1:25 4,725
NMRV 063 1:30 4,725
NMRV 063 1:40 4,725
NMRV 063 1:50 4,725
NMRV 063 1:60 4,725
NMRV 063 1:80 4,725
NMRV 063 1:100 4,725
NMRV 075 1:7.5 5,850
NMRV 075 1:10 5,850
NMRV 075 1:15 5,850
NMRV 075 1:20 5,850
NMRV 075 1:25 5,850
NMRV 075 1:30 5,850
NMRV 075 1:40 5,850
NMRV 075 1:50 5,850
NMRV 075 1:60 5,850
NMRV 075 1:80 5,850
NMRV 075 1:100 5,850
NMRV 090 1:7.5 8,100
NMRV 090 1:10 8,100
NMRV 090 1:15 8,100
NMRV 090 1:20 8,100
NMRV 090 1:25 8,100
NMRV 090 1:30 8,100
NMRV 090 1:40 8,100
NMRV 090 1:50 8,100
NMRV 090 1:60 8,100
NMRV 090 1:80 8,100
NMRV 090 1:100 8,100
NMRV 110 1:7.5 10,350
NMRV 110 1:10 10,350
NMRV 110 1:15 10,350
NMRV 110 1:20 10,350
NMRV 110 1:25 10,350
NMRV 110 1:30 10,350
NMRV 110 1:40 10,350
NMRV 110 1:50 10,350
NMRV 110 1:60 10,350
NMRV 110 1:80 10,350
NMRV 110 1:100 10,350
NMRV 130 1:7.5 16,425
NMRV 130 1:10 16,425
NMRV 130 1:15 16,425
NMRV 130 1:20 16,425
NMRV 130 1:25 16,425
NMRV 130 1:30 16,425
NMRV 130 1:40 16,425
NMRV 130 1:50 16,425
NMRV 130 1:60 16,425
NMRV 130 1:80 16,425
NMRV 130 1:100 16,425
NMRV 150 1:7.5 29,250
NMRV 150 1:10 29,250
NMRV 150 1:15 29,250
NMRV 150 1:20 29,250
NMRV 150 1:25 29,250
NMRV 150 1:30 29,250
NMRV 150 1:40 29,250
NMRV 150 1:50 29,250
NMRV 150 1:60 29,250
NMRV 150 1:80 29,250
NMRV 150 1:100 29,250
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.