หมวดสินค้า >> เกียร์ทดรอบ รุ่น PA >>
ชื่อสินค้า
เกียร์ทดรอบ รุ่น PA
รหัสสินค้า
เกียร์ทดรอบ รุ่น PA
เกียร์ทด รุ่น PA
 • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
 • มีขนาด PA-9 [ 40 ] - PA-50 [ 200 ]
 • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
 • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

เกียร์ทด รุ่น PA
 • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
 • มีขนาด PA-9 [ 40 ] - PA-50 [ 200 ]
 • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
 • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

เกียร์ทด รุ่น PA
 • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
 • มีขนาด PA-9 [ 40 ] - PA-50 [ 200 ]
 • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
 • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

เกียร์ทด รุ่น PA
 • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
 • มีขนาด PA-9 [ 40 ] - PA-50 [ 200 ]
 • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
 • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

เกียร์ทด รุ่น PA
 • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
 • มีขนาด PA-9 [ 40 ] - PA-50 [ 200 ]
 • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
 • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
 • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : manager_crm@hotmail.com, prayuth.crm@gmail.com
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.