หมวดสินค้า >> EXPLOSION PROOF MOTORS >> EXPLOSION PROOF MOTORS >> มอเเตอร์กันระเบิด camp 220V. >>
ชื่อสินค้า
มอเเตอร์กันระเบิด camp 220V.
รหัสสินค้า
มอเเตอร์กันระเบิด camp 220V.
Explosion Proof Motor 220 V.   Series A cast-iron
To Norms IEC-EN 60079-0:2009, 60079-1:2007, 60079-7:2007
To Norms IEC 60034-1,5,6,7,8,9,12,14, IEC 60072

Ex-d, Ex-de
Frame size 63 ÷ 315
ATEX category 1M2, 2G
Group I (mine), IIB, IIC
Temperature class T3, T4, T5, T6
Protection IP55 ÷ IP66
Power 0.05 ÷ 240 kW
Three-phase 1 or 2 speed
Single-phase (frame size 63÷100)
Ventilation IC410, IC411, IC416, IC418
Available IE2

 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.