หมวดสินค้า >> COUPLING TYPE >> COUPLING TYPE >> MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ] >>
ชื่อสินค้า
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
รหัสสินค้า
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
  • มีความทนทานสูง 
  • สามารถทำขนาด Bore ได้ตามต้องการ 
  • วัสดุทำจากยูรีเทน 
  • MT-50 - MT-225
HP : MT-50 - MT-225 
Speed : - 
Phase : - 

 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-281-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.