หมวดสินค้า >> COUPLING TYPE >> COUPLING TYPE >> MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ] >>
ชื่อสินค้า
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
รหัสสินค้า
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
MITSUTOSHI [ ยอยยางยูรีเทน ]
  • มีความทนทานสูง 
  • สามารถทำขนาด Bore ได้ตามต้องการ 
  • วัสดุทำจากยูรีเทน 
  • MT-50 - MT-225
HP : MT-50 - MT-225 
Speed : - 
Phase : - 

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
50 Max. Bore 19 mm. 270
60 Max. Bore 24 mm. 360
70 Max. Bore 28 mm. 405
85 Max. Bore 32 mm. 562
100 Max. Bore 36 mm. 726
125 Max. Bore 48 mm. 1,350
140 Max. Bore 56 mm. 1,845
170 Max. Bore 62 mm. 2,880
185 Max. Bore 66 mm. 3,600
200 Max. Bore 72 mm. 3,600
225 Max. Bore 80 mm. 7,200
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.