หมวดสินค้า >> AC INDUCTION MOTORS >> AC INDUCTION MOTORS >> มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JV และ SF-JRV >>
ชื่อสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JV และ SF-JRV
รหัสสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย MITSUBISHI Model : SF-JV และ SF-JRV
MITSUBISHI Three Phase Motors (Super Line J Series) IP55
มอเตอร์มิตซูบิชิ SF-JR 3 สาย
มีขนาดแรงม้าตั้งแต่ 1/4 HP - 10 HP
มีระดับความเร็วรอบ 1450 rpm
2900 rpm, 950 rpm
MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
SF-JRV 1/2 2890 3,670
SF-JRV 1 2890 4,620
SF-JRV 2 2890 5,830
SF-JRV 3 2890 7,130
SF-JRV 5 2890 10,030
SF-JRV 7.5 2890 13,860
SF-JRV 10 2890 16,940
SF-JV 15 2890 32,320
SF-JV 20 2890 40,020
SF-JV 25 2890 48,690
SF-JV 30 2890 56,140
SF-JV 40 2890 69,670
SF-JRV 1/2 1450 3,670
SF-JRV 1 1450 4,620
SF-JRV 2 1450 5,830
SF-JRV 3 1450 7,130
SF-JRV 5 1450 10,030
SF-JRV 7.5 1450 13,860
SF-JRV 10 1450 16,940
SF-JV 15 1450 32,320
SF-JV 20 1450 40,020
SF-JV 25 1450 48,690
SF-JV 30 1450 56,140
SF-JV 40 1450 69,670
SF-JRV 1 950 5,740
SF-JRV 2 950 7,590
SF-JRV 3 950 9,750
SF-JRV 5 950 17,030
SF-JRV 7.5 950 21,630
SF-JV 10 950 34,100
SF-JV 15 950 45,320
SF-JV 20 950 59,290
SF-JV 25 950 65,910
SF-JV 30 950 72,030
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.