หมวดสินค้า >> AC INDUCTION MOTORS >> AC INDUCTION MOTORS >> มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน >>
ชื่อสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 สาย TECO แบบหน้าแปลน

Teco Induction Motor (Flange Mounted)

Totally Enclosed Fan Cooled ,Squirrel-Cage Motor

220V,380V,415V,660V  50Hz

มีขนาดตั้งแต่ 0.25 – 250HP


MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
0.25 3000 3,620
0.5 3000 4,320
0.75 3000 4,990
1 3000 5,580
1.5 3000 6,030
2 3000 6,700
3 3000 8,030
4 3000 9,970
5 3000 11,530
5.5 3000 13,550
7.5 3000 17,000
10 3000 20,320
15 3000 29,050
20 3000 35,790
25 3000 42,840
30 3000 52,740
40 3000 69,630
50 3000 83,800
60 3000 101,790
75 3000 124,840
100 3000 174,740
125 3000 208,630
0.25 1500 3,790
0.5 1500 4,420
0.75 1500 4,990
1 1500 5,650
1.5 1500 6,530
2 1500 7,220
3 1500 8,400
4 1500 10,000
5 1500 11,160
5.5 1500 13,140
7.5 1500 16,780
10 1500 20,790
15 1500 29,050
20 1500 37,320
25 1500 45,500
30 1500 55,790
40 1500 75,260
50 1500 85,930
60 1500 102,390
75 1500 131,320
100 1500 170,840
125 1500 200,950
0.25 1000 5,370
0.5 1000 5,760
0.75 1000 6,420
1 1000 7,100
1.5 1000 8,570
2 1000 10,630
3 1000 12,420
4 1000 14,950
5 1000 18,530
5.5 1000 20,100
7.5 1000 24,200
10 1000 30,840
15 1000 42,520
20 1000 55,940
25 1000 61,180
30 1000 80,770
40 1000 105,980
50 1000 135,260
60 1000 170,200
75 1000 201,050
100 1000 267,580
125 1000 344,200
0.25 700 6,040
0.5 700 7,470
0.75 700 8,320
1 700 10,200
1.5 700 11,260
2 700 13,260
3 700 18,420
4 700 20,530
5 700 25,160
5.5 700 30,000
7.5 700 32,950
10 700 43,580
15 700 56,840
20 700 76,840
25 700 104,320
30 700 148,950
40 700 199,370
50 700 244,200
60 700 415,790
75 700 430,000
100 700 503,160
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.