หมวดสินค้า >> HELICAL GEAR >> HELICAL GEAR >> มอเตอร์เกียร์ 2 สาย แบบหน้าแปลน >>
ชื่อสินค้า
มอเตอร์เกียร์ 2 สาย แบบหน้าแปลน
รหัสสินค้า
CV TYPE
มอเตอร์เกียร์ 2 สาย แบบหน้าแปลน
  • Insulation Class F [ 155C ] , IP-55 Protection
  • Continouns Duty S1 [ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ]
  • SKF Bearing
  • Hi -Output Torque
HP : 1/8 HP - 5 HP. 
Speed : 1.25 - 300 RPM. 
Phase : 110/220 V. 1 Phase
MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
CV-AT100 1/8 500 1:3 4,680
CV-AT100 1/8 300 1:5 4,680
CV-AT100 1/8 150 1:10 4,680
CV-AT100 100 1:10 4,680
CV-AT100 1/8 75 1:20 4,680
CV-AT100 1/8 60 1:25 4,680
CV-AT100 1/8 50 1:30 4,680
CH-AT100 1/8 37 1:40 4,680
CV-AT100 1/8 30 1:50 4,680
CV-AT100 1/8 25 1:60 5,445
CV-AT100 1/8 20 1:70 5,445
CV-AT100 1/8 16 1:90 5,445
CV-AT100 1/8 15 100 5,445
CV-AT100 1/8 12.5 1:120 5,940
CV-AT100 1/8 10 1:150 5,940
CV-AT100 1/8 8 1:180 5,940
CV-AT100 1/8 7 1:200 5,940
CV-AT200 1/4 500 1:3 5,445
CV-AT200 1/4 300 1:5 5,445
CV-AT200 1/4 150 1:10 5,445
CV-AT200 1/4 100 1:15 5,940
CV-AT200 1/4 75 1:20 5,940
CV-AT200 1/4 20 1:75 5,940
CV-AT200 1/4 60 1:25 5,940
CV-AT200 1/4 50 1:30 5,940
CV-AT200 1/4 37 1:40 6,435
CV-AT200 1/4 30 1:50 6,435
CV-AT200 1/4 25 1:60 6,435
CV-AT200 20 1:70 6,435
CV-AT200 1/4 60 1:90 6,435
CV-AT200 1/4 15 1:100 7,155
CV-AT200 1/4 12.5 1:120 7,155
CV-AT200 1/4 10 1:150 7,155
CV-AT200 1/4 8 1:180 7,155
CV-AT200 1/4 7 1:200 7,155
CV-AT400 1/2 500 1:3 6,660
CV-AT400 1/2 300 1:5 6,660
CV-AT400 1/2 150 1:10 6,660
CV-AT400 1/2 100 1:15 7,425
CH-AT400 1/2 75 1:20 7,425
CV-AT400 1/2 60 1:25 7,425
CV-AT400 1/2 50 1:30 7,425
CV-AT400 1/2 37 1:40 8,415
CV-AT400 1/2 30 1:50 8,415
CV-AT400 1/2 25 1:60 8,715
CV-AT400 1/2 20 1:70 8,910
CV-AT400 1/2 16 1:90 8,910
CV-AT400 1/2 15 1:100 9,900
CV-AT400 1/2 12.5 1:120 9,900
CV-AT400 1/2 10 1:150 9,900
CV-AT400 1/2 8 1:180 9,900
CV-AT400 1/2 7 1:200 9,900
CV-AT750 1 500 1:3 8,640
CV-AT750 1 300 1:5 8,640
CV-AT750 1 150 1:10 8,640
CV-AT750 1 100 1:15 9,135
CV-AT750 1 75 1:20 9,135
CV-AT750 1 60 1:25 9,135
CV-AT750 1 50 1:30 10,125
CV-AT750 1 37 1:40 10,125
CV-AT750 1 30 1:50 10,125
CV-AT750 1 25 1:60 10,125
CV-AT750 1 20 1:70 10,890
CV-AT750 1 16 1:90 10,890
CV-AT750 1 15 1:100 10,980
CV-AT750 1 12.5 1:120 10,980
CV-AT750 1 10 1:150 13,860
CV-AT750 1 8 1:180 13,860
CV-AT750 1 7 1:200 13,860
CV-AT1500 2 500 1:3 12,375
CV-AT1500 2 300 1:5 12,375
CV-AT1500 2 150 1:10 12,375
CV-AT1500 2 100 1:15 13,860
CV-AT1500 2 75 1:20 13,860
CV-AT1500 2 60 1:25 13,860
CV-AT1500 2 50 1:30 13,860
CV-AT1500 2 37 1:40 15,840
CV-AT1500 2 30 1:50 15,840
CV-AT1500 2 25 1:60 15,840
CV-AT1500 2 20 1:70 16,830
CV-AT1500 2 16 1:90 16,830
CV-AT1500 2 15 1:100 16,830
CV-AT1500 2 12.5 1:120 20,700
CV-AT1500 2 10 1:150 20,700
CV-AT1500 2 8 1:180 20,700
CV-AT1500 2 7 200 20,700
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.