หมวดสินค้า >> HELICAL GEAR >> HELICAL GEAR >> เกียร์ทดรอบแบบ 2 เพลา >>
ชื่อสินค้า
เกียร์ทดรอบแบบ 2 เพลา
รหัสสินค้า
CHD Double Shaft Type With Hrizontal
เกียร์ทดรอบแบบ 2 เพลา [ CHD Double Shaft Type With Hrizontal ]
  • Ratio 1 : 5 - 1 : 1200
  • Easy to Install
HP : 1/8 HP - 5 HP. 
Speed : 1.25 -300 RPM. 
Phase : - 

CHD Double Shaft Type With Hrizontal

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
CHD-400 1/2 1:3 4,703
CHD-400 1/2 1:5 4,703
CHD-400 1/2 1:10 4,703
CHD-400 1/2 1:15 5,445
CHD-400 1/2 1:20 5,445
CHD-400 1/2 1:25 5,445
CHD-400 1/2 1:30 5,445
CHD-400 1/2 1:40 6,165
CHD-400 1/2 1:50 6,165
CHD-400 1/2 1:60 6,165
CHD-400 1/2 1:70 6,660
CHD-400 1/2 1:90 6,660
CHD-400 1/2 1:100 7,650
CHD-400 1/2 1:120 7,650
CHD-400 1/2 1:150 7,650
CHD-400 1/2 1:200 7,650
CHD-400 1/2 1:450 14,580
CHD-400 1/2 1:1200 14,580
CHD-400 1/2 1:1800 14,580
CHD-750 1 1:3 5,715
CHD-750 1 1:5 5,715
CHD-750 1 1:10 5,715
CHD-750 1 1:15 5,940
CHD-750 1 1:20 5,940
CHD-750 1 1:25 5,940
CHD-750 1 1:30 6,930
CHD-750 1 1:40 6,930
CHD-750 1 1:50 6,930
CHD-750 1 1:60 6,930
CHD-750 1 1:40 7,425
CHD-750 1 1:90 7,425
CHD-750 1 1:100 7,425
CHD-750 1 1:120 7,425
CHD-750 1 1:150 9,900
CHD-750 1 1:200 9,900
CHD-750 1 1:450 17,820
CHD-750 1 1:1200 17,820
CHD-750 1 1:1800 17,820
CHD-1500 2 1:3 7,425
CHD-1500 2 1:5 7,425
CHD-1500 2 1:10 7,425
CHD-1500 2 1:15 8,910
CHD-1500 2 1:20 8,910
CHD-1500 2 1:25 8,910
CHD-1500 2 1:30 8,910
CHD-1500 2 1:40 10,395
CHD-1500 2 1:50 10,395
CHD-1500 2 1:60 10,395
CHD-1500 2 1:70 10,890
CHD-1500 2 1:90 10,890
CHD-1500 2 1:100 10,890
CHD-1500 2 1:120 16,425
CHD-1500 2 1:150 16,425
CHD-1500 2 1:180 16,425
CHD-1500 2 1:200 16,425
CHD-2200 3 1:3 9,405
CHD-2200 3 1:5 9,405
CHD-2200 3 1:10 9,405
CHD-2200 3 1:15 10,890
CHD-2200 3 1:20 10,890
CHD-2200 3 1:25 10,890
CHD-2200 3 1:30 10,890
CHD-2200 3 1:40 10,890
CHD-2200 3 1:50 15,345
CHD-2200 3 1:60 15,345
CHD-2200 3 1:70 15,345
CHD-2200 3 1:90 15,345
CHD-2200 3 1:100 15,345
CHD-3700 5 1:3 10,890
CHD-3700 5 1:5 10,890
CHD-3700 5 1:10 10,890
CHD-3700 5 1:15 13,365
CHD-3700 5 1:20 13,365
CHD-3700 5 1:25 13,365
CHD-3700 5 1:30 16,830
CHD-3700 5 1:40 16,830
CHD-3700 5 1:50 16,830
CHD-3700 5 1:60 16,830
CHD-3700 5 1:70 16,830
CHD-3700 5 1:100 16,830
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.