หมวดสินค้า >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> PORD >>
ชื่อสินค้า
PORD
รหัสสินค้า
PORD
PORD
  • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
  • มีขนาดตั้งแต่ PORD-9 [ 40 ] - PORD-50 [ 200 ]
  • อัตราทด 1 : 5 - 1 : 60
  • มีแบบรุ่นขาหล่อติด และแบบถอดขาได้
  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
PO-RD9(40) 1:5 1,350
PO-RD9(40) 1:10 1,350
PO-RD9(40) 1:15 1,350
PO-RD9(40) 1:20 1,350
PO-RD9(40) 1:30 1,350
PO-RD9(40) 1:40 1,350
PO-RD9(40) 1:50 1,350
PO-RD9(40) 1:60 1,350
PO-RD12(50) 1:5 1,440
PO-RD12(50) 1:10 1,440
PO-RD12(50) 1:15 1,440
PO-RD12(50) 1:20 1,440
PO-RD12(50) 1:30 1,440
PO-RD12(50) 1:40 1,440
PO-RD12(50) 1:50 1,440
PO-RD12(50) 1:60 1,440
PO-RD15(60) 1:5 1,710
PO-RD15(60) 1:10 1,710
PO-RD15(60) 1:15 1,710
PO-RD15(60) 1:20 1,710
PO-RD15(60) 1:30 1,710
PO-RD15(60) 1:40 1,710
PO-RD15(60) 1:50 1,710
PO-RD15(60) 1:60 1,710
PO-RD18(70) 1:5 2,250
PO-RD18(70) 1:10 2,250
PO-RD18(70) 1:15 2,250
PO-RD18(70) 1:20 2,250
PO-RD18(70) 1:30 2,250
PO-RD18(70) 1:40 2,250
PO-RD18(70) 1:50 2,250
PO-RD18(70) 1:60 2,250
PO-RD22(80) 1:5 3,015
PO-RD22(80) 1:10 3,015
PO-RD22(80) 1:15 3,015
PO-RD22(80) 1:20 3,015
PO-RD22(80) 1:30 3,015
PO-RD22(80) 1:40 3,015
PO-RD22(80) 1:50 3,015
PO-RD22(80) 1:60 3,015
PO-RD25(100) 1:5 4,500
PO-RD25(100) 1:10 4,500
PO-RD25(100) 1:15 4,500
PO-RD25(100) 1:20 4,500
PO-RD25(100) 1:30 4,500
PO-RD25(100) 1:40 4,500
PO-RD25(100) 1:50 4,500
PO-RD25(100) 1:60 4,500
PO-RD30(120) 1:5 7,650
PO-RD30(120) 1:10 7,650
PO-RD30(120) 1:15 7,650
PO-RD30(120) 1:20 7,650
PO-RD30(120) 1:30 7,650
PO-RD30(120) 1:40 7,650
PO-RD30(120) 1:50 7,650
PO-RD30(120) 1:60 7,650
PO-RD35(135) 1:5 10,350
PO-RD35(135) 1:10 10,350
PO-RD35(135) 1:15 10,350
PO-RD35(135) 1:20 10,350
PO-RD35(135) 1:30 10,350
PO-RD35(135) 1:40 10,350
PO-RD35(135) 1:50 10,350
PO-RD35(135) 1:60 10,350
PO-RD40(155) 1:5 14,850
PO-RD40(155) 1:10 14,850
PO-RD40(155) 1:15 14,850
PO-RD40(155) 1:20 14,850
PO-RD40(155) 1:30 14,850
PO-RD40(155) 1:40 14,850
PO-RD40(155) 1:50 14,850
PO-RD40(155) 1:60 14,850
PO-RD45(175) 1:5 19,350
PO-RD45(175) 1:10 19,350
PO-RD45(175) 1:15 19,350
PO-RD40(155) 1:20 19,350
PO-RD45(175) 1:30 19,350
PO-RD45(175) 1:40 19,350
PO-RD45(175) 1:50 19,350
PO-RD45(175) 1:60 19,350
PO-RD50(200) 1:5 36,000
PO-RD50(200) 1:10 36,000
PO-RD50(200) 1:15 36,000
PO-RD50(200) 1:20 36,000
PO-RD50(200) 1:30 36,000
PO-RD50(200) 1:40 36,000
PO-RD50(200) 1:50 36,000
PO-RD50(200) 1:60 36,000
PO-RD60(250) 1:5 54,000
PO-RD60(250) 1:10 54,000
PO-RD60(250) 1:15 54,000
PO-RD60(250) 1:20 54,000
PO-RD60(250) 1:30 54,000
PO-RD60(250) 1:40 54,000
PO-RD60(250) 1:50 54,000
PO-RD60(250) 1:60 54,000
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.