หมวดสินค้า >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> PO-RUF >>
ชื่อสินค้า
PO-RUF
รหัสสินค้า
PO-RUF
PO-RUF
  • เกียร์ทด ความเร็วรอบจากต้นกำลัง
  • มีขนาดตั้งแต่ PO-RUF 12 [50]- PO-RUF 35 [ 135 ]
  • อัตราทด 1 : 10 - 1 : 60
  • ใช้มอเตอร์ขับได้โดยตรง
  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรมเบา และหนักทุกชนิด

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
PO-RUF 9(40) 1:5 1,800
PO-RUF 9(40) 1:10 1,800
PO-RUF 9(40) 1:15 1,800
PO-RUF 9(40) 1:20 1,800
PO-RUF 9(40) 1:30 1,800
PO-RUF 9(40) 1:40 1,800
PO-RUF 9(40) 1:50 1,800
PO-RUF 9(40) 1:60 1,800
PO-RUF 12(50) 1:5 1,980
PO-RUF 12(50) 1:10 1,980
PO-RUF 12(50) 1:15 1,980
PO-RUF 12(50) 1:20 1,980
PO-RUF 12(50) 1:30 1,980
PO-RUF 12(50) 1:40 1,980
PO-RUF 12(50) 1:50 1,980
PO-RUF 12(50) 1:60 1,980
PO-RUF 15(60) 1:5 2,250
PO-RUF 15(60) 1:10 2,250
PO-RUF 15(60) 1:15 2,250
PO-RUF 15(60) 1:20 2,250
PO-RUF 15(60) 1:30 2,250
PO-RUF 15(60) 1:40 2,250
PO-RUF 15(60) 1:50 2,250
PO-RUF 15(60) 1:60 2,250
PO-RUF 18(70) 1:5 2,925
PO-RUF 18(70) 1:10 2,925
PO-RUF 18(70) 1:15 2,925
PO-RUF 18(70) 1:20 2,925
PO-RUF 18(70) 1:30 2,925
PO-RUF 18(70) 1:40 2,925
PO-RUF 18(70) 1:50 2,925
PO-RUF 18(70) 1:60 2,925
PO-RUF 22(80) 1:5 3,825
PO-RUF 22(80) 1:10 3,825
PO-RUF 22(80) 1:15 3,825
PO-RUF 22(80) 1:20 3,825
PO-RUF 22(80) 1:30 3,825
PO-RUF 22(80) 1:40 3,825
PO-RUF 22(80) 1:50 3,825
PO-RUF 22(80) 1:60 3,825
PO-RUF 25(100) 1:5 6,300
PO-RUF 25(100) 1:10 6,300
PO-RUF 25(100) 1:15 6,300
PO-RUF 25(100) 1:20 6,300
PO-RUF 25(100) 1:30 6,300
PO-RUF 25(100) 1:40 6,300
PO-RUF 25(100) 1:50 6,300
PO-RUF 25(100) 1:60 6,300
PO-RUF 30(120) 1:5 11,250
PO-RUF 30(120) 1:10 11,250
PO-RUF 30(120) 1:15 11,250
PO-RUF 30(120) 1:20 11,250
PO-RUF 30(120) 1:30 11,250
PO-RUF 30(120) 1:40 11,250
PO-RUF 30(120) 1:50 11,250
PO-RUF 30(120) 1:60 11,250
PO-RUF 35(135) 1:5 14,850
PO-RUF 35(135) 1:10 14,850
PO-RUF 35(135) 1:15 14,850
PO-RUF 35(135) 1:20 14,850
PO-RUF 35(135) 1:30 14,850
PO-RUF 35(135) 1:40 14,850
PO-RUF 35(135) 1:50 14,850
PO-RUF 35(135) 1:60 14,850
PO-RUF 40(155) 1:5 21,600
PO-RUF 40(155) 1:10 21,600
PO-RUF 40(155) 1:15 21,600
PO-RUF 40(155) 1:20 21,600
PO-RUF 40(155) 1:30 21,600
PO-RUF 40(155) 1:40 21,600
PO-RUF 40(155) 1:50 21,600
PO-RUF 40(155) 1:60 21,600
PO-RUF 45(175) 1:5 27,000
PO-RUF 45(175) 1:10 27,000
PO-RUF 45(175) 1:15 27,000
PO-RUF 45(175) 1:20 27,000
PO-RUF 45(175) 1:30 27,000
PO-RUF 45(175) 1:40 27,000
PO-RUF 45(175) 1:50 27,000
PO-RUF 45(175) 1:60 27,000
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.