หมวดสินค้า >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> WORM GEAR SPEED REDUCER >> PO-RDF >>
ชื่อสินค้า
PO-RDF
รหัสสินค้า
PO-RDF
PO-RDF
  • เกียร์ทด ความเร็วรอบ จากต้นกำลัง
  • มีขนาดตั้งแต่ PO-RDF 12 [ 50 ]- PO-RDF 35 [ 135 ]
  • อัตราทด 1 : 10 - 1 : 60
  • ใช้มอเตอร์ขับได้โดยตรง
  • เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเบา และหนักทุกชนิด

MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
PO-RDF 9(40) 1:5 1,800
PO-RDF 9(40) 1:10 1,800
PO-RDF 9(40) 1:15 1,800
PO-RDF 9(40) 1:20 1,800
PO-RDF 9(40) 1:30 1,800
PO-RDF 9(40) 1:40 1,800
PO-RDF 9(40) 1:50 1,800
PO-RDF 9(40) 1:60 1,800
PO-RDF 12(50) 1:5 1,980
PO-RDF 12(50) 1:10 1,980
PO-RDF 12(50) 1:15 1,980
PO-RDF 12(50) 1:20 1,980
PO-RDF 12(50) 1:30 1,980
PO-RDF 12(50) 1:40 1,980
PO-RDF 12(50) 1:50 1,980
PO-RDF 12(50) 1:60 1,980
PO-RDF 15(60) 1:5 2,250
PO-RDF 15(60) 1:10 2,250
PO-RDF 15(60) 1:15 2,250
PO-RDF 15(60) 1:20 2,250
PO-RDF 15(60) 1:30 2,250
PO-RDF 15(60) 1:40 2,250
PO-RDF 15(60) 1:50 2,250
PO-RDF 15(60) 1:60 2,250
PO-RDF 18(70) 1:5 2,925
PO-RDF 18(70) 1:10 2,925
PO-RDF 18(70) 1:15 2,925
PO-RDF 18(70) 1:20 2,925
PO-RDF 18(70) 1:30 2,925
PO-RDF 18(70) 1:40 2,925
PO-RDF 18(70) 1:50 2,925
PO-RDF 18(70) 1:60 2,925
PO-RDF 22(80) 1:5 3,825
PO-RDF 22(80) 1:10 3,825
PO-RDF 22(80) 1:15 3,825
PO-RDF 22(80) 1:20 3,825
PO-RDF 22(80) 1:30 3,825
PO-RDF 22(80) 1:40 3,825
PO-RDF 22(80) 1:50 3,825
PO-RDF 22(80) 1:60 3,825
PO-RDF 25(100) 1:5 6,300
PO-RDF 25(100) 1:10 6,300
PO-RDF 25(100) 1:15 6,300
PO-RDF 25(100) 1:20 6,300
PO-RDF 25(100) 1:30 6,300
PO-RDF 25(100) 1:40 6,300
PO-RDF 25(100) 1:50 6,300
PO-RDF 25(100) 1:60 6,300
PO-RDF 30(120) 1:5 11,250
PO-RDF 30(120) 1:10 11,250
PO-RDF 30(120) 1:15 11,250
PO-RDF 30(120) 1:20 11,250
PO-RDF 30(120) 1:30 11,250
PO-RDF 30(120) 1:40 11,250
PO-RDF 30(120) 1:50 11,250
PO-RDF 30(120) 1:60 11,250
PO-RDF 35(135) 1:5 14,850
PO-RDF 35(135) 1:10 14,850
PO-RDF 35(135) 1:15 14,850
PO-RDF 35(135) 1:20 14,850
PO-RDF 35(135) 1:30 14,850
PO-RDF 35(135) 1:40 14,850
PO-RDF 35(135) 1:50 14,850
PO-RDF 35(135) 1:60 14,850
PO-RDF 40(155) 1:5 21,600
PO-RDF 40(155) 1:10 21,600
PO-RDF 40(155) 1:15 21,600
PO-RDF 40(155) 1:20 21,600
PO-RDF 40(155) 1:30 21,600
PO-RDF 40(155) 1:40 21,600
PO-RDF 40(155) 1:50 21,600
PO-RDF 40(155) 1:60 21,600
PO-RDF 45(175) 1:5 27,000
PO-RDF 45(175) 1:10 27,000
PO-RDF 45(175) 1:15 27,000
PO-RDF 45(175) 1:20 27,000
PO-RDF 45(175) 1:30 27,000
PO-RDF 45(175) 1:40 27,000
PO-RDF 45(175) 1:50 27,000
PO-RDF 45(175) 1:60 27,000
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.