หมวดสินค้า >> Magnetic Cluthch and brake >> Magnetic Cluthch and brake >> CDA SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]Clutch + Brake >>
ชื่อสินค้า
CDA SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]Clutch + Brake
รหัสสินค้า
CDA SERIES
Magnetic Clutch and Brake Combinaton [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]
HP : - 
Speed : - 
Phase : 24 VDC.
MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
CDA OS6AA 1/4 9,000
CDA 1S5AA 1/2 10,800
CDA 2S5AA 1 12,825
CDA 005AA 2 18,225
CDA 010AA 3-5.5 25,650
CDA 020AA 7.5-10 36,900
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.