หมวดสินค้า >> Magnetic Cluthch and brake >> Magnetic Cluthch and brake >> CDN SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ] >>
ชื่อสินค้า
CDN SERIES [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]
รหัสสินค้า
CDN SERIES
Magnetic Clutch and Brake Combinaton [ ชุดตัดต่อระบบส่งกำลัง Clutch + Brake ]
HP : - 
Speed : - 
Phase : 24 VDC.
MODEL HP RPM FRAME RATIO PRICE QUALITY
CDN 1S5AA 1/2 11,700
CDN 2S5AA 1 13,500
CDN 005AA 2 19,350
CDN 010AA 3-5.5 27,000
CDN 020AA 7.5-10 39,150
CSN 005AA 2 19,350
CSN 010AA 3-5.5 27,000
CSN 020AA 7.5-10 39,150
 
 
 
บริษัท เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จำกัด
164/1 อาคารเกียงไกร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

TEL : 02-282-5331 (Auto 30 Lines), 02-280-8431-5
FAX : 02-280-8033-5
Hotline : 083-888-9888 Line ID : @Charoenmuang
Email : info@crm.co.th
Copyright © 2017 CHAROEN MUANG MACHINERY. all rights reserved.